เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel :
086-3453730
087-5793337
Email :
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2558
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัวไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋น ชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ ภูฟ้า
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
• เที่ยวลาว
• เที่ยวพม่า
• เที่ยวเวียดนาม
• เที่ยวเขมร
ทัวร์หลวงพระบาง เส้นทางน่าน
ทัวร์น่านหลวงพระบาง LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) : น่าน ด่านห้วยโก๋น ท่าเรือปากแบ่ง ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงเดิม (ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) : น่าน ด่านห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์ • LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน : น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากแบ่ง ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย (เรือ+รถ)

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท
 
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
ล่องแม่น้ำโขงไปหลวงพระบางเข้าทางน่าน
ล่องแม่น้ำโขงไปหลวงพระบางเข้าทางน่าน
• การเดินทางเริ่มต้นจากอ.เมือง เดินทางสู่อ.เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุดท้ายชายแดนของจังหวัดน่าน ระยะทาง 140 กิโลเมตร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเงิน สปป.ลาว เพื่อไปยังท่าเรือปากห้วยแคนอีกระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร หลังจากนั้นลงเรือที่ท่าเรือปากแคนเพื่อล่องเรือต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง ระยะทาง 90 กิโลเมตร(ทางน้ำ)โดยใช้เวลาเดินทางล่องเรือประมาณ 5 ชั่วโมงถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เที่ยวหลวงพระบางทางน่านโดยทางรถ
เที่ยวหลวงพระบางทางน่านโดยทางรถ
• การเดินทางเริ่มต้นจากอ.เมือง เดินทางสู่อ.เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุดท้ายชายแดนของจังหวัดน่าน ระยะทาง 140 กิโลเมตร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเงิน หลังจากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 4 เป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตรถึงเมืองหงสา (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ต่อถึงเมืองไชยบุรีและเมืองหลวงพระบาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 378 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
สองขาสองล้อบนหลังอานจากน่านสู่หลวงพระบาง
•
ปั่นจักรยานเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างเมืองคู่แฝดทั้งสอง ชีวิตบนหลังอาน จากน่านสู่หลวงพระบาง เริ่มต้นจากอ.ปัว จ.น่าน ไปยังด่านห้วยโก๋น ผ่านเมืองเงิน เมืองหงสา เมืองไชยะบุรี จวบจนไปถึงเมืองหลวงพระบาง
ภูดู่อุตรดิตถ์ถึงหลวงพระบาง
ขับรถเที่ยวเส้นทางใหม่ จากด่านภูดู่อุตรดิตถ์ ถึงหลวงพระบาง
•
ด่านภูดู่ จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ที่เชื่อมกับแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งอยู่ที่บ้านภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ฝั่งตรงข้ามติดต่อกับด่านสากลผาแก้ว บ้านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว แต่เดิมเป็นเพียงจุดผ่อนปรนชั่วคราว จากด่านนี้สามารถเดินทางไปหลวงพระบางและเวียงจันทน์ได
นะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ราตรีนี้ที่หลวงพระบาง

ราตรีเมืองซัวนับเป็นสีสันยามราตรี (บาร์รำวงหลวงพระบาง) ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของหลวงพระบาง ซึ่งนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะคนไทยต่างหมายมั่นว่าจะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้สักครั้ง
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ . น่าน

• นับเป็นความโชคดีของชาวบ้านในเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีภายหลังเสด็จพระราชดเนินไปเยี่ยมราษฎรและ
ทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง และทรงทราบถึงปัญหาในพื้นที่ จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือการพัฒนานับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนกลายมาเป็นศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำร
คลิปวิดีโอท่องเที่ยวลานนาทัวร์ริ่ง LannatouringClip
 

น่านเมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดน่านมีแหล่งทอ่งเทียวให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวมากมายไม่รู้จักจบ ทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งอารยธรรมโบราณ ทั้งในเขตอำเภอเมืองน่านและรอบๆจังหวัดที่มีวัดเก่าแก่ให้เห็นแทบทุกอำเภอ จนปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดจากการโปรโมตของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพกระซิบรักบันลือโลกและดอยเสมอดาวกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน นำพามาซึ่งการเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาด นอกจากนี้น่านยังมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด สามารถท่องเที่ยวได้ทั่วทุกอำเภออีกเช่นกัน ด้วยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว มีงานบุญประเพณีที่สำคัญ นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาจังหวัดน่าน ขอให้ใช้ชีวิตแบบคนน่าน เป็นการใช้ชีวิตแบบช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป สามารถมาเที่ยวน่านได้ทุกฤดูกาล น่านเป็นเมืองเล็กๆ อันอุดมไปด้วยท้องทะเลแห่งขุนเขา อีกทั้งสายลมหนาวและสายหมอก มีวิถีชีวิตงดงาม จนได้ชื่อเป็นเมืองต้องห้าม....พลาด

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
รู้จักน่านสักนิด...ก่อนมาเยือนน่าน..Let's go to Nan
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน  เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็น จังหวัดน่าน
• น่าน ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน เดินทางแอ่วน่าน • อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา
• น่าน ประวัติศาตร์จังหวัดน่าน ประวัติศาสตร์น่านอันยาวไกล • อุทยานแห่งชาติ นันทบุร
• ท่องเที่ยว อำเภอเมือง ภูเพียง • อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน
• ท่องเที่ยว ท่าวังผา : ปัว • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน
• ท่องเที่ยว ทุ่งช้าง : เชียงกลาง : เฉลิมพระเีกียรติ • อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน
• ท่องเที่ยว สองแคว : บ้านหลวง : บ่อเกลือ • อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว
• ท่องเที่ยว สันติสุข : แม่จริม • อุทยานแห่งชาติ แม่จริม ล่องแก่งน้ำว้า
• ท่องเที่ยว เวียงสา : นาน้อย : นาหมื่น • วนอุทยาน ผาตูบ
• ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ : ประตูสู่หลวงพระบาง • โปรแกรมทัวร์น่าน - หลวงพระบาง
• โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกสต์เฮาส์ จังหวัดน่าน • แผนที่น่าน : แผนที่เมืองน่าน
• ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดน่าน • กาแฟน่าน ร้านกาแฟน่าน
• ช้อปปิ้ง ของฝาก โอทอป จังหวัดน่าน • รถเช่าน่าน : รวมรถเช่าน่าน รถเก๋ง รถตู้ รถบัสให้เช่าน่าน
• เทศกาลและงานประเพณีน่าน • สปาน่าน นวดแผนไทยน่าน

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
ที่อยู่สำนักงาน
: 115 หมู่ 5 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

Your Travel We Care..