ลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel :
086-3453730
087-5793337
Email :
lannatouring@hotmail.com
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
ท่องเที่ยวน่าน
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
เที่ยวเวียดนาม
เที่ยวเขมร
ทัวร์หลวงพระบาง เส้นทางน่าน
ทัวร์น่านหลวงพระบาง
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) : น่าน ด่านห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์
LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน : น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากแบ่ง ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย (เรือ+รถ)

สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท
ทัวร์น่าน ท่องเที่ยวน่าน
ทัวร์น่าน
เที่ยวน่าน2วัน1คืน
• ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
ปั่นเนิบเนิบที่น่าน อีกหนึ่งรูปแบบการเที่ยวเมืองน่านที่เพลิดเพลินคือ การปั่นจักรยานเที่ยวในตัวเมืองเก่าน่าน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยานหรือสามารถสอบถามได้ที่ตามโรงแรมที่พัก ที่มีจักรยานไว้บริการ ซึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานมีสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองเก่าน่าน เช่น เริ่มต้นจากวัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดศรีพันต้น กำแพงเมืองเก่าน่าน วัดสวนตาล เป็นต้น
ลานนาทัวร์ริ่ง Lannatouring : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 Line Id : jutarat.kung
Your Travel We care.. www.Stats.in.th