เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel :
086-3453730
087-5793337
Email :
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2558
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัวไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋น ชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ ภูฟ้า
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
• เที่ยวลาว
• เที่ยวพม่า
• เที่ยวเวียดนาม
• เที่ยวเขมร
ลานนาทัวร์ริ่ง   :   www.lannatouring.com

โทร. 086-345-3730, 087-579-3337, 054 765-222  แฟ็กซ์ 054-710-195
Line ID : jutarat.kung ,  Email/Skype: lannatouring@hotmail.com
115 หมู่ 5 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตหลากหลาย..กับลานนาทัวร์ริ่ง...
     ลานนาทัวร์ริ่ง ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวเมืองน่าน ล้านนาตะวันออก   สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย
ใบอนุญาตนำเที่ยวที่ 21/00574
NAN02  : น่าน ดอยภูคา บ่อเกลือ ดอยเสมอดาว วัดภูมินทร์ ไหว้พระธาตุแช่แห้ง (ปีเถาะ) วัดภูเก็ต ลำดวนผ้าทอกาแฟไทลื้อกลางทุ่งนา หอศิลป์ริมน่าน ถนนคนเดินน่าน(มีเฉพาะ ศ-ส-อา)
( พักโรงแรมในอ.เมืองน่าน 1 คืนค่ะ )
วันแรก : สนามบินน่าน-น่าน-พระธาตุแช่แห้ง-หอศิลป์ริมน่านวัดภูเก็ต กาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บ่อเกลือภูเขา
08.50 น.

เดินทางถึง สนามบินน่าน   เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก  เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ ปรับอากาศ  นำท่านเดินทาง สู่   พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน   สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600  ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891  เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีีความสูง55.5  เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5  เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา

10.00 น.
นำท่านชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน เป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ตั้งโดย อ.วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านที่รักในศิลปะ ต้องการสร้างหอศิลป์ขึ้นในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้คนที่มาชมศิลปะนั้นได้รู้สึกความสบายใจและพักผ่อนไปด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว
12.00 น. 
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ร้านอาหารอ.ปัว
13.00 น. 
หลังจากนั้น นำท่าน เดินทางสู่ วัดภูเก็ต เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนดอย ที่มีภูมิทัศน์และวิวสวยงาม จุดเด่นของวัดมีระเบียงชมวิวด้านหลังติดกับทุ่งนา จากนั้น นำท่าน สัมผัสบรรยากาศ   ร้านกาแฟบ้านไทลื้อกลางทุ่งนา   นั้นจะตั้งอยู่ด้านหลังของ ร้านลำดวนผ้าทอ ซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ายบรรดาของที่ระลึกเเละผ้าทอของไทลื้อ โดยมีเจ้าของเป็นคนเดียวกันนั่นเอง จึงจัดบริเวณด้านหลังของร้านเเห่งนี้ให้เป็นร้านกาเเฟสุดชิลที่สุดของประเทศ เพราะการเเต่งร้านนั้นธรรมชาติเเบบสุด ด้วยการสร้างซุ้มที่นั่งลงไปในนาข้าวที่เเสนจะเขียวขจี เเละมีบรรยากาศโล่งสบาย พร้อมลมเย็นๆ ที่พักโชยมาอยู่เป็นระยะๆ ด้วยทางเดินที่ต่อเชื่อมกันด้วยทางเดินไม้ เเละกระท่อมที่มีการมุมด้วยหลังคาจาก พร้อมหมอนอิงเเละสื่อให้คุณได้นอนเล่นชิลๆ ซึมซับบรรยากาศที่เเสนจะสุดยอดโดยมีทิวเขายาวเป็นฉากหลัง
บ่าย จากนั้น นำท่าน ชม   อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ที่จุดชมวิว 1715   โดยลักษณะภูมิประเทศของอุทยานเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะยอดดอยภูคามีเมฆปกคลุมตลอดทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ชมต้น ชมพูภูคา ซึ่งเป็นพืชหายากในประเทศไทยจะพบเพียงแห่งเดียวที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา (ออกดอกเดือน ก.พ.-มี.ค.ของทุกปีค่ะ)
16.00 น.

นำท่านเดินทางสุ่ อ.บ่อเกลือ   (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) ชม บ่อเกลือสินเธาว์ ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดน่าน เดิมเรียกว่า "เมืองบ่อ" ซึ่งหมายถึง เมืองที่มีบ่อเกลือสินเธาว์ ชมบ่อเกลือและแวะถ่ายรูป สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ อ.เมือง

18.30 น.

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก...พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรมเทวราชหรือเทียบเท่า)

หมายเหตุ

**** หากช่วงการเดินทางตรงกับ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ นำท่านชม ถนนคนเดินข่วงเมืองน่านบริเวณ ข้างวัดภูมินทร์ และจะมีลานข่วงเมืองน่านขนาดใหญ่ ด้านหน้าวัดภูมินทร์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมืองน่านในยามเย็นย่ำถึงค่ำคืน ลานข่วงเมืองน่านนี้เปรียบเสมือนห้องรับแขกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองน่าน ที่มีไว้สำหรับต้อนรับนักท่องท่องที่มาเยือนเมืองน่านที่ต้องการมาสัมผัสถึงกลิ่นอายวัฒนธรรมของคนเมืองน่านโดยการนั่งรับประทานอาหารบน ขันโตกพื้นเมือง ชมการแสดงทางวัฒนธรรม และจะมีการจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาลองชิมและเลือกซื้อของฝากกลับบ้าน ตามอัธยาศัย....

วันที่ 2 ดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุช้างค้ำ-ศาลหลักเมือง น่าน-วัดพระธาตุเขาน้อย – โอทอปน่านช้อปปิ้งของฝากเมืองน่าน
04.30 น.
 

นำท่าน เดินทางสู่ ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ผาหัวสิงห์ เป็นหน้าผาที่มีรูปร่างเหมือนหัวสิโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และนำท่าน ชมทะเลหมอก ผาชู้ มีลักษณะเป็นผาหินขนาดใหญ่ในฤดูหนาวสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้จากยอดผาชุ้ ผาชู้ เป็นสถานที่ตั้งเสาธงที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทย และมีตำนานผาชู้ ซึ่งเป็นตำนานแห่งความรัก

08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ดอยเสมอดาว
09.00 น.
 

หลังอาหาร นำท่าน แวะชม เสาดินนาน้อย เกิดจากการเลื่อนสูงขึ้นจากผิวดินผ่านเวลาหลายล้านปี จนทำให้เกิดรูปร่างประหลาดเป็นพื้นที่กว้าง และคอกเสือ สัมผัสกับต้นไม้จักกะจี้หรือต้นดิ๊กเดียม สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับอ.เมืองน่าน

10.30 น.

นำท่านชม วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้าวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมือง

11.30 น. นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองน่าน เพื่อเป็นศริริมงคล ที่ วัดมิ่งเมือง อุโบสถสีขาว
12.30 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ร้านอาหาร
13.30 น. หลังรับประทานอาหารนำท่าชม   วัดภูมินทร์     เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดที่แปลก กว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศแกะสลักลวดลาย โดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนัง แสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ ผ่านมาตาม พงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139  โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองน่านได้สร้างขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6  ปี มีปรากฏในคัมภีร์เมือง เหนือว่าเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหม มินทร์ผู้สร้างวัด แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดภูมินทร์ ดังกล่าว และ   ตำนานกระซิบรักบันลือโลก  ของเมืองน่าน เป็นภาพจิตรกรรมฝา ผนังเก่าแก่ อายุกว่า 140 ปี ภายในวัดภูมินทร์ อันเป็นผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ประณีตและสมบูรณ์ที่สุด เป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนา มีชื่อว่า   ปู่ม่านย่าม่าน   กลายเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองน่านที่ไปปรากฏอยู่ในสินค้าจำนวนมาก อาทิ เสื้อยืด ,  โปสการ์ด หรือแม้แต่ข้าวของแต่งบ้าน
บ่าย จากนั้น นำท่านไป ชม   วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร      เดิมเรียก “ วัดหลวง”  หรือ “ วัดหลวงกลางเวียง”  สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. ๑๙๓๙ เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ ๗๔ และภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดยืนปางประทานอภัย อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีพระประธานเป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะเชียงแสน ฝีมือสกุลช่างน่าน ที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งของเมืองน่าน
  นำท่านชม   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน    เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอคำ" ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ "งาช้างดำ" ซึ่งไม่ทราบประวัติ ความเป็นมา สันนิษฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้มไปทางดำ มีรูปลักษณะ เป็นงาปลียาว 94  เซนติเมตร หนัก 48  กิโลกรัม งาช้างดำนี้ ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ มี ซุ้มต้นลีลาวดี  ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหา กันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม
15.00 น.

นำท่านเลือกชมและซื้อสินค้า โอทอปเมืองน่าน เช่น มะไฟจีนอบแห้ง มัลเบอรี่ และเครื่องเงิน ที ศูนย์โอทอปน่าน

15.30 น.

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร

• กำหนดการเดินทาง

• จำนวน 4 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวันค่ะ

อัตราค่าบริการ
• อัตราค่าบริการ - ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,500 บาท
- เด็กต่ำกว่า 10 ปี ท่านละ 4,500 บาท (พักกับผู้ใหญ่)

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่โทร. 086-345 3730, 087-579 3337,
ADD Line เบอร์ : 083 - 761 7040
• ค่าบริการนี้รวม

1. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดรายการ (รถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง)
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พักในอำเภอเมืองน่าน : ห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะนำเที่ยว
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ
6. ค่ามัคคุเทศก์ี่ไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท วงเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์

• ค่าบริการไม่รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- น่าน และ ยานพาหนะนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
2. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  (แล้วแต่เป็นน้ำใจให้กันค่ะ)
• พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,800.-บาท
• สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, หมวก, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
หมายเหตุ : รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสลับสถานที่ท่องเที่ยวก่อน-หลังได้คะ
การจองทัวร์ ช่องทางการชำระเงิน: ทัวร์น่าน
• เงื่อนไขการจอง 1. การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำล่วงหน้า จำนวนท่านละ 4,000 บาท
2. อัตราค่าบริการส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
3. ส่งรายชื่อนักท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
• หมายเลขบัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 732-2-23955-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
2. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 337-097-669-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 507-0-99951-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาน่าน
4. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 012 -1 - 98609 - 4 บัญชีออมทรัพย์ สาขาน่าน
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 50%
2 . แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วัน แต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำทั้งหมด
3 . แจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม

น่าน เมืองเล็กอันแสนอบอุ่นอย่างเมืองน่าน นครที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ล้านนาน่าค้นหา พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราววันวานที่ยังมีลมหายใจ ชื่นชมวัดวาอารามวิจิตรตระการตา ตามรอยปู่ม่าน ย่าม่าน ตำนานรักบันลือโลก ชมงานศิลปะ เยือนเมืองเก่าสุดคลาสสิค อิ่มเจริญอาหารพื้นเมือง ช้อปเครืองเงินโบราณภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ชมอุทยานแห่งชาติทัศนียภาพสวยอลังการ ก้าวเข้ามาทำความรู้จักน่าน เมืองน่ารักแห่งนี้จะตราตรึงในความทรงจำของทุกท่านนานเท่านาน

เล็กน้อยก่อนเที่ยวน่าน

1. น่านเป็นเมืองวัฒนธรรม สำหรับการท่องเที่ยวเมืองน่านนี้เน้นเที่ยวโบราณสถาน วัดวาอาราม และชมวิถีชีวิตย้อนยุคล้านนา ที่ไม่เร่งรีบแข่งขันกับเวลาสัมผัสบรรยากาศที่เรียบง่าย และจิตใจอันดีงามของคนน่าน
2. การท่องเที่ยวน่าน เป็นทัวร์ศิลปวัฒนธรรมและกึ่งชมธรรมชาติค่ะ
3. การท่องเทียวชมวัดวาอารามในจังหวัดน่าน แต่งกายแบบสุภาพค่ะ  นอกนั้นสามารถแต่งตัว ได้ตามสบายค่ะ
4. ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศหนาวคะ
5. เส้นทางท่องเที่ยว เป็นถนนลาดยาง
6. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีคะ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น
7. ทริปนี้อิ่มบุญการเที่ยวชมวัด และแหล่งโบราณสถาน และสนุกสนานกับการย้อนรอย ประวัติศาสตร์น่าน จึงเป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมนะค่ะ

* ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม.......โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีคะ*
*ช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว...ช่วงที่เหมาะสมมากที่สุด คือเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ
*