นั่งรถรางชมเมืองเก่าน่าน
ข้อมูลท่องเที่ยว นั่งรถรางเที่ยวเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน
นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองเก่าน่าน (ใจ๋เมืองน่าน)

“ใจ๋เมืองน่าน” หรือ ย่านใจกลางเมืองเก่าน่าน เป็นศูนย์กลางเมืองที่เปรียบได้ดั่งแก้วบนเรือนแหวน บริเวณนี้เป็นเขตที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเมื่อปี พ.ศ. 2548 นับเป็นความภาคภูมิใจของคนน่าน เพราะถือเป็นเมืองเก่าแห่งที่สองรองจากพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ โดยครอบคลุมพื้นที่ 0.18 ตารางกิโลเมตรของเขตเมืองเก่าและพื้นที่ 0.13 ตารางกิโลเมตรของเวียงพระธาตุแช่แห้งที่ตั้งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำน่าน พื้นที่ทั้งสองส่วนนี้ประกอบไปด้วยศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ และอาคารโบราณอันทรงคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติ ปัจจุบันมีการกำหนดแนวทางอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อให้ที่นี่เป็นเมืองเก่าซึ่งมีชีวิตสืบต่อไป

เมื่อมาถึงเขตเมืองเก่า นักท่องเที่ยวจะสังเกตเห็นว่าบริเวณนี้ไม่มีสายไฟและสายโทรศัพท์ระโยงรยางค์ให้เห็นแม้แต่น้อย เนื่องจากเทศบาลเมืองน่านได้ทุ่มงบประมาณเก็บสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน เพื่อให้ภูมิทัศน์สง่างามมากกว่าเดิม สมกกับทีได้รับการประกาศให้เป็นเขอนุรักษ์เมืองเก่า

และอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการชมเมืองเก่าของนักท่องเที่ยว คือการนั่งรถรางที่ทางเทศบาลเมืองน่าน จัดบริการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเมืองเก่าน่าน โดยผ่านการแนะนำของไกด์ท้องถิ่นคนน่าน ตลอดระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

จุดขึ้นรถรางจะอยู่ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่บริเวณข่วงเมืองน่านใกล้ๆ กับวัดภูมินทร์ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วรถรางได้ที่นี่ และบริเวณข้าง ๆ ศูนย์นักท่องเที่ยวก็มีสินค้าพื้นเมืองของฝากที่ระลึกจำหน่ายด้วยเช่นกัน

หากนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาขึ้นรถรางรอบไหน แนะนำให้มาซื้อตั๋วจองไว้ก่อนแล้วเดินเที่ยวเล่นชมวัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านก่อนได้ เพราะในช่วงวันหยุดยาวหรือฤดูท่องเที่ยวนั้น นักท่องเทียวจะเยอะมากเป็นพิเศษ

พอถึงเวลารอบของรถราง พี่โชเฟอร์รถรางจะเข้าประจำที่และสั่นกระดิ่งเรียกนักท่องเที่ยวที่มีตั๋วให้ทยอยขึ้นรถราง พร้อมไกด์รถรางสาวสวย ซึ่งรถราง 1 คัน จะรับผู้โดยสารได้30 คน และคันเล็กได้ไม่เกิน 20 คน รถรางจะเริ่มเดินทางตามเส้นทางที่วางไว้ครอบคลุมทั่วจุดสำคัญของเมืองน่าน เริ่มแรกไกด์สาวรถรางจะทักทายกันก่อนด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส่ และมีให้นักท่องเที่ยวเลือกด้วยว่า จะอยากรับฟังไกด์บรรยายเป็นภาษาท้องถิ่น (คำเมือง) หรือภาษาไทยกลางด้วย

รถรางเริ่มออกจากบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปตามเส้นทางสำคัญๆ ต่าง ๆ ของเมืองน่าน แบ่งเป็นสายสำคัญๆ 4 สายดังต่อไปนี้

• เส้นทางที่ 1 สายใต้ เริ่มต้นจาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดศรีพันต้น วัดอภัย หออัตลักษณ์น่าน วัดดอนมูล วัดเจดีย์ บ่อบำบัด และจบที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวน่าน

• เส้นทางที่ 2 สาย ตะวันออก เริ่มต้นจาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดหัวข่วง ธนาคาร ธกส. ภูคาน่านฟ้า สะพานพัฒนาภาคเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง หนองน้ำครก วัดศรีบุญเรือง และจบที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวน่านฟ

• เส้นทางที่ 3 สายกลาง เริ่มต้นจาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว วัดหัวข่วง วัดไผ่เหลือง วัดมณเฑียร วัดสวนตาล เทศบาลเมืองน่าน แยกช้างเผือก รร.น่านคริสเตียนศึกษา กศน. วัดอรัญญาวาส วัดดอนแก้ว จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน วัดกู่คำ และจบที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวน่าน

• เส้นทางที่ 4 สายเหนือ เริ่มต้นจาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว วัดหัวข่วง วัดสวนตาล เทศบาลเมืองน่าน วัดช้างเผือก วัดสถารศ วัดน้ำล้อม ค่ายสุริยะพงษ์ วัดพระเกิด โฮงเจ้าฟองคำ ตึกรังสีเกษม วัดหัวเวียงใต้ และจบที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวน่าน

ราคาตั๋ว

• สำหรับประชาชนทั่วไป ราคา 30 บาท

• เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ราคา 15 บาท

• รอบเหมาบริการ ราคา 1,000 บาท ต่อรอบ/ชั่วโมง

• รอบรถรางนำเที่ยวตัวเมืองน่าน : โดยปกติจะมี 4 รอบ ต่อวัน คือเวลา 09.30 น. / 10.30 น. /13.30 น ./ 15.30 น

• สถานที่จำหน่ายตั๋วรถราง : ติดต่อซื้อตั๋วได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลน่าน โทร. 054-775-169 ทุกวัน

นั่งรถรางชมวัดช้างค้ำน่าน
รถรางเที่ยวเมืองน่าน
นั่งรถรางไหว้พระน่าน
เมืองเก่าน่านไม่มีสายไฟฟ้าบนดิน
รถรางแวะวัดศรีพันต้นเมืองน่าน
นั่งรถรางและไกด์รถรางน่านพาเที่ยวเมืองเก่าน่าน
กำแพงเมืองเก่าน่าน