ขับรถเที่ยวเส้นทางใหม่จากภูดู่อุตรถิตถ์ถึงเมืองหลวงพระบาง
เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ขับรถเที่ยวเส้นทางใหม่ จากด่านภูดู่อุตรดิตถ์ ถึงหลวงพระบาง
เรื่อง อภินันท์ บัวหภักดี
ภาพ เชษฐา ปุ้ยเล็ก

ใกล้ถึงกำหนดที่ประเทศไทยเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ การเป็นประชาคมอาเซียนจะทำให้การคมนาคมเชื่อมต่อไปในกลุ่มสะดวกขึ้น เพราะการลดขั้นตอนการตรวจตราต่างๆ หลายประการ อีกทั้งยังจะมีการเปิดด่านพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้น อย่างเช่น ด่านภูดู่ จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ที่เชื่อมกับแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งอยู่ที่บ้านภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ฝั่งตรงข้ามติดต่อกับด่านสากลผาแก้ว บ้านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว แต่เดิมเป็นเพียงจุดผ่อนปรนชั่วคราว จากด่านนี้สามารถเดินทางไปหลวงพระบางและเวียงจันทน์ได้

หลังจากเตรียมเอกสารต่างๆ ทั้งคนและรถ เราจะไปสำรวจเส้นทางจากด่านภูดู่ไปยังเมืองมรดกโลกของ สปป.ลาว เมืองหลวงพระบางกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) สนับสนุนรถยนถต์ฮอนด้า ซีอาร์วี ใหม่ จากตัวเมืองอุตรดิตถ์ เส้นทางได้รับการปรับปรุงอย่างดี แต่มีคดเคี้ยวบ้าง บนระยะทางกว่า 160 กิโลเมตร ผ่านวนอุทยานต้นสักใหญ่ เขื่อนสิริกิติ์ ใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง ถึงด่านภูดู่ ดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ ทั้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที เจ้าหน้าที่อัธยศัยดีมาก เสร็จแล้วก็ผ่านแดนเข้าสู่ สปป.ลาว มีป้ายบอกทั้งภาษาอังกฤษและภาษาลาวให้เราเปลี่ยนไปขับชิดเลนขวา ผ่านขั้นตอนที่ด่านลาว จ่ายค่าธรรมเนียมด้วยเงินไทยได้เลย


จากด่านบ้านผาแก้ว เส้นทางสร้างเสร็จใหม่ๆ เป็นถนนสองเลนที่คดโค้งไปมา ระยะทาง 40 กิโลเมตร เราก็เข้าสู่เมืองปากลาย ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ที่ สปป.ลาว มีการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกรอบใหม่ มีการเผาพื้นที่มากมาย อากาศจึงเต็มไปด้วยหมอกควัน

ก่อนถึงเมืองปากลายไม่กี่กิโลเมตร เส้นทางจากภูดู่ อุตรดิตถ์ ของเราก็มาเจอเข้ากับเส้นทางหมายเลข 4 จากด่านท่าลี่ เมืองเลย แล้วร่วมทางกันเข้าสู่เมืองปากลาย พอถึงเมืองปากลาย แล่นภายในเมืองไปอีกนิดหน่อยก็ไปเจอสามแยก มีเส้นทางจากท่าข้ามแพขนานยนต์ หรือบั๊ก ข้ามแม่น้ำโขง เป็นเส้นทางเลาะเลียบแม่น้ำโขงฝั่งลาวมาจากเมืองเวียงจันทน์ ผ่านเมืองสานะคาม ฝั่งตรงข้ามเมืองเชียงคาน เข้ามาร่วมทางกันอีกเส้นหนึ่ง เมืองปากลายจึงน่าจะเติมโตขึ้นเป็นเมืองสี่แยกที่สำคัญมาก คือมีเส้นทางทั้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเลย และเมืองเวียงจันทน์เข้ามาพบกัน

เมืองปากลายนี้ ในอดีตก็คือเมืองศูนย์กลางการปกครองของสยาม แต่พอฝรั่งเศสเข้ามายึดครองดินแดนลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไปในเหตุการณ์ ร.ศ.112 ก็ไปตั้งศูนย์กลางการปกครองใหม่ที่เมืองศูนย์กลางชาวป่าชาวดอย คือเมืองไชยะบุรี แลวลดบทบาทเมืองปากลายลง หากนับแต่นี้ต่อไป เมื่อการคมนาคมระหว่างประเทศก้าวหน้าขึ้น แสดงความเป็นเมืองสี่แยกของเมืองปากลายชัดเจน เมืองนี้ก็มีโอกาสคืนความสำคัญกลับมาใหม่อีกครั้ง

เส้นทางออกจากเมืองปากลายเป็นเส้นทางสายเดิม ซึ่งบริษัทจากประเทศไทยมาสร้างไว้อย่างสุดฝีมือ แม้จะสร้างมาหลายมีมากแล้ว ถนนก็ไม่ค่อยสึกหรอมากนัก ทั้ง ๆที่มีรถหนัก ๆ ขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งเหล็กทั้งปูนไปสร้างเขื่อนไชยะบุรีวิ่งผ่านทั้งวันทั้งคืนมาหลายปีติดต่อกัน และยังไม่หยุดจนกว่าการสร้างเขื่อนจะสำเร็จเสร็จสิ้น เส้นทางสายนี้ก็ยังคงกระพัน จึงนับเป็นเส้นทางสร้างชื่อสำหรับบริษัทก่อสร้างทางจากประเทศไทยเราเป็นอย่างยิ่ง

เส้นทางก่อนเข้าสู่แขวงไชยะบุรีจะเป็นทางขึ้นเขาเข้าสู่เมืองของชาวชนชาติม้ง เมืองน้ำปุย ระหว่างทางมีชาวม้งเดินผ่านไปมาบนถนนมากมายถัดจากเมืองของชาวม้งก็จะตัดลงสู่เมืองทุ่งราบ คือ เมืองเพียง เมืองนี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีการทำนาปลูกข้าว ทำการชลประทานให้ทำนาได้ปีละหลายครั้ง อุดมสมบูรณ์ มีหมู่บ้านของชาวไทลื้อที่ทอผ้าลื้อส่งให้เมืองน่านเป็นตลาดขาย ชื่อหมู่บ้านแสงเจริญ จากนั้นเส้นทางจึงนำเข้าสู่ เมืองไชยะบุรี ซึ่งจะมีเส้นทางจากเมืองน่านผ่านเมืองหงสาเข้าสู่เมืองนี้อีกเส้นทางหนึ่ง

สรุปว่า เส้นทางจากด่านภูดู่ อุตรดิตถ์ เข้าสู่เมืองไชยะบุรี จะผ่านเมืองปากลาย เมืองน้ำปุย และเมืองเพียง เป็นระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ขึ้นลงเขาคดโค้งนิดหน่อย สบายๆ สบายกว่าเส้นทางจากเมืองน่านเยอะ เมืองไชยะบุรีวันนี้เป็นเมืองใหญ่ที่ออกจะเป็นเมืองภาครัฐหรือเมืองข้าราชการลาว เพราะก่อตั้งขึ้นจากเมืองศูนย์กลางชาวชนเผ่ามากกว่าชาวลาวลุ่มทั่วไป

ออกจากเมืองไชยะบุรี ข้ามสะพานแห่งหนึ่งยาวมาก สะพานแห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ำโขงครับ ต่อจากนี้ไปถนนเริ่มคดเคี้ยวและขึ้นลงเขามากขึ้น แต่ไม่โหดเหมือนเส้นทางแม่มาลัย-ปายของบ้านเรา ผ่านเมืองนาน เมืองเชียงเงิน ยิ่งใกล้เมืองหลวงพระบางมีการซ่อมเส้นทางเป็นระยะๆ เนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมา

เข้าสู่ เมืองหลวงพระบาง รถรามากมาย รถที่เยอะมากที่สุดน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ เข้าสู่ใจกลางเมืองในเขตเมืองเก่าก็บ่ายมากแล้ว ผมหาที่พักไม่ห่างแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองมรดกโลก ยังพอมีเวลาเหลือ จึงไปขึ้นพูสีใจกลางเมืองก่อนเลย เพื่อไปชมพระอาทิตย์ตก ขึ้นบันได 328 ขั้น หอบเล็กๆ ได้รูปสมใจแล้วก็ลงมาต่อด้วยตลาดมืด ก่อนทานข้าวง่ายๆ แล้วเข้าที่พัก

ผมตื่นแต่เช้ามากๆ ไปตักบาตรข้าวเหนียวตั้งแต่ตีห้าครึ่ง ต่อด้วยการเดินชมตลาดเช้าด้านหลังวัดใหม่สุวันนะพูมาราม ไปทานอาหารเช้าที่ร้านประชานิยม ตามสูตรของการมาเที่ยวหลวงพระบางแบบชาวแบ็กแพ็ก เขตกลางเมืองมรดกโลกหลวงพระบางอยู่บนถนนที่ยาวเพียง 1.5 กิโลเมตร 3 ถนน ด้วยกัน ถนนตรงกลางคือถนนสีสะหว่างวง ที่รถวิ่งสวนเลนได้ เต็มไปด้วยวัดที่สวยงาม ร้านค้าต่างๆ ทำกิจการในอาคารที่ดั้งเดิมที่สวยงาม และยังคงความคลาสสิก ไม่ว่าจะซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ก็ยังคงรูปแบบเดิมเอาไว้ อีกสองถนนเป็นถนนเดินรถได้ทางเดียว คือ ถนนเลียบน้ำโขงและถนนเลียบน้ำคาน ที่เต็มไปด้วยเฮือนพักและร้านอาหาร เหมาะแก่การปั่นจักรยานท่องเที่ยวยิ่งนัก

ข้อมูลเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ – ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 เข้าพิษณุโลก และทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงอุตรดิตถ์ จากนั้น ผ่านทางเข้าเมืองอุตรดิตถ์ไปยังแยกป่าขนุน เข้าทางหลวงหมายเลข 1057 ไปยังอำเภอบ้านโคกและด่านภูดู่

การขับรถในลาว
1. ควรติดเอกสารของรถและเอกสารที่ได้รับจากด่านไว้ที่รถตลอดเวลษ
2. การขับรถในลาวจะขับชิดขวา ต้องคอยจำไว้ตลอดและต้องระวังในการเลี้ยวรถด้วย
3. อย่าขับรถเร็ว เพราะในลาวมีกฎหมายควบคุมความเร็วรถไว้ต่ำมาก ในชุมชนไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระหว่างเมืองไม่เกิน 80 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง
4. พึงระวังจักรยานยนต์ที่จะออกจากข้างทาง ตรอกซอกซอย หรือตามทางแยกต่างๆ เพราะเขาจะไม่ค่อยระวัง เนื่องจากฎหมายลาวถือว่า รถใหญ่ผิดเสมอ
5. เครื่องหมายจราจรบางอย่างจะแตกต่างกับบ้นเราบ้าง ภาษาก็ใช้เป็นภาษาลาว แต่ก็เข้าใจได้ไม่ยาก

ขอบคุณภาพและข้อมูลประกอบ : นิตยสาร อสท. ปีที่ 55 ฉบับที่ 11 เดือนมิถุนายน 2558
เส้นทางขับรถเที่ยวด่านภูดู่ อุตรดิตถ์ ในสปป.ลาว
ด่านภูดู่ จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ด่านสากลผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
โรงเผาอิฐริมน้ำโขงในระหว่างทางจากปากลายสู่ไชยะบุรี
หลักกิโลเมตรในลาวถึงจะเป็นภาษาลาวแต๋ก็อ่านเข้าใจได้
เส้นทางหมายเลข 4 เมืองปากลาย แขงไชยะบุรี ลาว
ตลาดมืด (Night Market) หน้าพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางและหอพระบาง
พระธาตุพูสี หลวงพระบาง
ใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้า เที่ยวภูดู่ ถึง หลวงพระบาง
หอพระบาง ที่ประดิษฐานของพระบาง เที่ยวภูดู่ ถึง หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางซี น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง เที่ยวภูดู่ ถึง หลวงพระบาง
Untitled Document
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว (LAOS)
• ข้อมูลทั่วไปประเทศลาว แผนที่ลาว การเดินทางลาว • ภาษาลาว วันละคำ
• ประวัติศาสตร์ลาวและเหตุการณ์สำคัญในลาว • วางแผนเดินทางลาว เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประเทศลาว
• เอกสารการเดินทางเข้าออกลาว วีซ๋าลาว • อาหารลาว ร้านอาหารลาว
• โรงแรมในประเทศลาวทั่วประเทศ • เทศกาลและงานประเพณีลาว
แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang) : เมืองหลวงพระบางมรดกโลก
• หลวงพระบาง : สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก • ตำนานเมืองหลวงพระบาง เหตุผลที่หลวงพระบางได้มรดกโลก
• วัดเชียงทอง : สุดยอดสถาปัตยกรรมล้านช้าง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาท์หลวงพระบาง
• พระราชวังหลวง : พระบาง : พระธาตุพูสี • ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในหลวงพระบาง
• น้ำตกกวางสี : น้ำตกตาดแซะ : ถ้ำติ่ง : หมู่บ้านผานม • อาหารพื้นบ้านตำรับหลวงพระบาง : สลัดผักน้ำ เอาะหลาม เฝอลาว
• วัดวิชุนราช : พระธาตุหมากโม : วัดอาฮาม(ปู่เยอย่าเยอ) • แหล่งชอปปิ้งหลวงพระบาง : ตลาดมืด : ตลาดดารา : บ้านซ่างไห
• วัดธาตุหลวง : วัดใหม่ : วัดแสนสุขาราม : วัดพระบาทใต • ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง
• เรือนมรดกโลกเชียงม่วน : ย่านบ้านเจ็ก • ปั่นจักรยานเที่ยวชมวัดวาอารามในหลวงพระบาง
• ตลาดเช้าหลวงพระบาง : ตลาดม้ง : กาแฟประชานิยมหลวงพระบาง • เส้นทางสายใหม่สู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเส้นทางน่าน
 
แขวงนครเวียงจันทน์ (Vientiane) : เวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว
• นครเวียงจันทน์ : ข้อมูลเดินทาง แผนที่ ประวัติเมืองเวียงจันทน • เขื่อนน้ำงึม : แดนสวรรค์ของเวียงจันทน
• พระธาตุหลวง : ประตูชัย • เที่ยวรอบนอกเมืองเวียงจันทน์
• หอพระแก้ว : วัดศรีเมือง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเวียงจันทน
• วัดศีรษะเกศ : วัดองค์ตื้อ : อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช • ร้านอาหารในเวียงจันทน
 
แขวงเวียงจันทน์ : วังเวียง (Vanvieng) กุ้ยหลินเมืองลาว
• วังเวียง : ข้อมูลเดินทาง แผนที่วังเวียง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในวังเวียง
• ท่องเที่ยววังเวียง : กุ้ยหลินเมืองลาว • ร้านอาหารในวังเวียง
 
แขวงเชียงขวาง (Xieng Khouang) : ทุ่งไหหิน ทุ่งหินโบราณลี้ลับ
• เชียงขวาง : อดีตสมรภูมิสงครามอินโดจีน • เมืองคูน : เมืองหลวงเก่าแห่งเชียงขวาง
• ทุ่งไหหิน : ไหปริศนาที่รอคอยคำตอบ • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเชียงขวาง
 
แขวงจำปาสัก (Champasak) : อดีตราชธานีแห่งลาวใต้
• ลาวใต้ : นครจำปาสัก : ปากเซ ข้อมูลเดินทาง แผนที่ลาวใต • น้ำตกตาดผาส้วม : อุทยานบาเจียง : หมุ่บ้านชนเผ่าลาว
• ปราสาทหินวัดภู : มรดกโลกสถาปัตยกรรมขอมโบราณ • มหานทีสี่พันดอน : แลนด์บริดจ์ฝรั่งเศส : หัวรถจักรโบราณ
• ที่ราบสูงบอละเวน : ไร่ชา : กาแฟลาวขึ้นชื่อ
• โรงแรม : ร้านอาหารเมืองปากเซ • ช้อปปิ้งลาวใต้ : ตลาดดาวเรือง : ตลาดปากเซ
 
แขวงพงสาลี(Phongsaly) : เหนือสุดเมืองลาว
แขวงหลวงน้ำทา (Luangnamtha) : เืมืองแห่งชนเผ่าไทลื้อ
• พงสาลี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงพงสาล • หลวงน้ำทา : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทา
แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) : ชายแดนเมืองสวรรค์
แขวงบ่อแก้ว (ฺBokeo) : เมืองแห่งชายแดนไทย
• สะหวันนะเขต : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต • บ่อแก้ว : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้ว
แขวงอุดมไชย (ฺOudomsay) : เมืองแห่งธรรมชาติ
แขวงไชยะบุรี (ฺSayaboury) : เมืองแห่งป่าไม้
• อุดมไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอุดมไชย • ไชยะบุรี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงไชยะบุรี
แขวงหัวพัน (ฺHouaphanh) : เมืองแห่งสมรภูมิ
แขวงบริคำไชย (ฺBorikhamsay) : ประตูสู่ลาวใต้
• หัวพัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหัวพัน • บริคำไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบริคำไชย
แขวงคำม่วน (ฺKhammouane) : เมืองแห่งผืนป่าิ
แขวงสาละวัน (ฺSaravane) : เมืองแห่งธรรมชาติและกาแฟ
• คำม่วน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงคำม่วน • สาละวัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสาละวัน
แขวงเซกอง (ฺSekong): น้ำตกที่สูงที่สุดในลาว
แขวงอัตตะบือ (ฺAttapeu) : เมืองกลางหุบเขาชายแดนเขมร
• เซกอง : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงเซกอง • อัตตะบือ : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอัตตะบือ
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..