เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา

Untitled Document
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
สถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่จริม อ.สันติสุข จ.น่าน

อำเภอแม่จริม

ล่องแก่งน้ำว้า อ.แม่จริม จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติแม่จริม (ล่องแก่งลำน้ำว้า) อยู่ในเขตอำเภอแม่จริม ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๘ และ ๑๒๔๓ มีพื้นที่ ๒๗๐,๐๐๐ ไร่ หรือ ๔๓๒ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำที่ไหลไปลงแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสา สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีสัตว์ป่าหลายชนิด
สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ
ภาพเขียนสีโบราณที่เขาหน่อ การเดินทางเริ่มต้นที่บริเวณบ้านน้ำปุ๊ช่วงแรกต้องเดินข้ามแม่น้ำว้า จากนั้นเดินเลียบไปตามสันเขา ผ่านป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ต้องปีนขึ้นผาหน่อซึ่งเป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุด คือ ฤดูหนาว ฤดูฝนอาจพบอันตรายจากดินพังทลายและเส้นทางลื่นมาก ควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้เป็นผู้นำทาง รวมระยะทาง ๘.๗ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๘-๙ ชั่วโมง
เส้นทางเดินป่าเลียบลำน้ำแปง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านร่มเกล้า-บ้านห้วยทราย เป็นเส้นทางหาของป่าของชาวบ้าน เริ่มจากบ้านร่มเกล้า-ปากน้ำแปง บริเวณแก่งหลวง ผ่านป่าชนิดต่าง ๆ ระยะทาง ๙ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง
เส้นทางชมทะเลหมอกบ้านน้ำพาง-บ้านร่มเกล้า บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๙ ระหว่างหมู่บ้าน น้ำพางและบ้านร่มเกล้า เหมาะสำหรับการขี่จักรยานเสือภูเขาหรือขับรถชมทิวทัศน์สองข้างทาง โดยเฉพาะในฤดูหนาวชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ในช่วง ๑๐ กิโลเมตรแรกเป็นถนนลาดยาง เส้นทางที่เหลือเป็นทางลูกรัง ผ่านไหล่เขาสูงชัน
เส้นทางเดินป่าบ้านร่มเกล้า ต้องเดิน ๓.๘ กิโลเมตร เริ่มต้นที่บ้านน้ำพาง จากนั้นเดินลัดขึ้นสันเขาผ่านป่าต่าง ๆ ตามระดับความสูงจากน้ำทะเล คือ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสมสน ป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ สภาพป่ายังคงอุดมสมบูรณ์ ระยะทางจากบ้านน้ำพางถึงบ้านร่มเกล้ารวม ๙.๖ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๕ ชั่วโมง แต่ถ้าให้รถไปส่งที่จุดทางแยกเข้าป่าจะใช้เวลาเพียง ๓-๔ ชั่วโมง เป็นเส้นทางที่ไม่ยากลำบากนัก แต่ต้องมีสุขภาพร่างกายที่พร้อม ฤดูกาลที่เหมาะสมคือ ฤดูหนาวและฤดูร้อน ควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้เป็นผู้นำทางหลากหลายกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม

ล่องแก่งน้ำว้า อ.แม่จริม จ.น่าน

ิกิจกรรมล่องแก่ง
ล่องแก่งแม่น้ำว้าตอนกลาง แก่งน้ำระดับ ๓-๕ ความยาว ๑๐๐ กิโลเมตร ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน ผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และ อุทยานแห่งชาติแม่จริม
ล่องแก่งลำน้ำว้าตอนล่าง เส้นทางล่องแก่งลำน้ำว้าเดิมเป็นเส้นทางล่องไม้สัก ที่ถูกลักลอบตัดจาก
ผืนป่าในเขตอำเภอแม่จริมและอำเภอเวียงสา ตลอดลำน้ำว้าไหลผ่านหุบเขา สองฝั่งเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนผ่านแก่งต่าง ๆ กว่า ๒๒ แก่ง ซึ่งมีระดับความยากง่ายอยู่ที่ระดับ ๓-๕ (ระดับ ๓ เป็นระดับปานกลาง ระดับ ๔ เป็นระดับยาก ระดับ ๕ เป็นระดับยากมาก) แก่งที่ใหญ่ที่สุดและยากที่สุด คือแก่งหลวง บางจุดของลำน้ำเป็นหาดทรายที่สามารถจอดแพเพื่อให้ลงเล่นน้ำ บางแห่งเป็นจุดปางช้างสำหรับขึ้นช้างต่อไปที่บ้านหาดไร่ ช่วงเวลาที่ปริมาณน้ำขึ้นสูงสุดคือ เดือนสิงหาคม และช่วงที่ปริมาณน้ำน้อยที่สุดคือ เดือนเมษายน ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการล่องแก่งน้ำว้า คือระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
ติดต่อทัวร์ล่องน้ำว้า แจงแอนเจทัวร์ ๐ ๑๗๖๕ ๔๑๙๔, ๐ ๕๔๗๖ ๙๒๕๙

น้ำตกภูฟ้า ตั้งอยู่กลางป่าลึก ใกล้ชายแดนลาว ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.แม่จริม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ และสูงที่สุดในจังหวัดน่าน มีทั้งหมด ๑๒ ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นแ่อ่งน้ำใหญ่และลึก มีผาน้ำตกลาดชันไปเป็นขั้นบันได สามารถมองเห็นชั้น ๑ ถึงชั้น ๓ ได้ชัดเจน รวมความสูง ไม่ตำกว่า ๑๐๐ ม. ส่วนชั้นอื่นๆ ต้องปีนป่ายขึ้นไปทีละชั้น จึงจะสามารถเห็นได้ โดยเฉพาะชั้น ๕ ชั้น ๖ สายน้ำจะทิ้งตัวลงตามผาหินเป็นสองสาย ชั้น ๑๐ จะเป็นม่านน้ำลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามผาหินกว้าง และชั้น ๑๒ สายน้ำจะทิ้งตัวลงจากผาสูงอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
การเดินทาง : ต้องเดินเท้าเข้าไป ใช้ระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน หรือ ล่องเรือและเดินเท้าเข้าไปจะใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน ควรติดต่อผ่านทางบริษัทนำเที่ยวในจัีงหวัด หรือ ติดต่อกับอุทยานฯ : โทร. ๐๕๔-๗๐๑-๐๐๐

น้ำว้าตอนล่างอุทยานฯ แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

กิจกรรมที่น่าสนใจในอ.แม่จริม
๑. ปั่นจักรยานเสือภูเขา - เดินป่าลำน้ำแปง – ล่องแก่งลำน้ำว้า เริ่มที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่จริม (บ้านใหม่) บริเวณบ้านน้ำพางปั่นจักรยานไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๙ สู่บ้านร่มเกล้า ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง จากนั้นเดินเลียบลำน้ำแปงสู่ลำน้ำว้าบริเวณแก่งหลวง ใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง และล่องแพจากแก่งหลวงไปบ้านหาดไร่ ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง สามารถใช้เวลาภายใน ๑ วัน หรือจะพักค้างคืนในหมู่บ้านร่มเกล้า และเช้าวันรุ่งขึ้นเดินป่าตามลำน้ำแปง และล่องแก่งลำน้ำว้าในตอนบ่าย
๒. ขับรถชมวิว - เดินป่าเลียบลำน้ำแปง - ล่องแก่งลำน้ำว้า เริ่มที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่จริม (บ้านใหม่) บริเวณบ้านน้ำพาง นั่งรถชมทัศนียภาพตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๙ สู่บ้านร่มเกล้าใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง จากนั้นเดินเลียบลำน้ำแปงไปลำน้ำว้า บริเวณแก่งหลวง ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง จากนั้นล่องแพจากแก่งหลวงไปบ้านหาดไร่ ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งหมด ๗ ชั่วโมง
๓. เดินป่าบ้านน้ำพางสู่บ้านร่มเกล้า – เดินป่าเลียบลำน้ำแปง - ล่องแก่งลำน้ำว้า เริ่มที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่จริม (บ้านใหม่) บริเวณบ้านน้ำพาง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๙ สู่บ้านร่มเกล้า ระยะทาง ๓.๘ กิโลเมตร ใช้เวลา ๕ ชั่วโมง จากนั้นเดินเลียบลำน้ำแปงไปลำน้ำว้า บริเวณแก่งหลวง ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง จากนั้นล่องแพจากแก่งหลวงไปบ้านหาดไร่ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ใช้เวลาทั้งหมด ๑๑ ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลา ๒ วัน ๑ คืน
๔. ปีนเขาหน่อ - ดูภาพเขียนสี – ล่องแก่งลำน้ำว้า เริ่มที่บ้านน้ำปุ๊ ไปยังผาหน่อ จากนั้นเดินมาทางแก่งหลวง ใช้เวลาประมาณ ๘ ชั่วโมง แล้วล่องแก่งน้ำว้า ขึ้นที่บ้านหาดไร่ ๒ ชั่วโมง อาจใช้เวลา ๑ วัน หรือพักค้างคืนในป่าบริเวณบ้านห้วยหาดค้อม บริเวณเชิงผาหน่อ
ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม ๓๕ หมู่ ๕ บ้านห้วยทรายมูล ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จังหวัดน่าน ๕๕๑๗๐ โทร ๐ ๕๔๗๗ ๙๔๐๒-๓ E-mail: reserve@dnp.go.th

แผนที่ท่องเที่ยวอ.แม่จริม จ.น่าน
สถานที่ท่องเที่ยว อ. สันติสุข จ.น่าน

อำเภอสันติสุข

อ่างเก็บน้ำบ้านน่านมั่นคง อ.สันติสุข จ.น่าน


อ่างเก็บน้ำห้วยข่อนแก่นหรืออ่างบ้านน่านมั่นคง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่มีจุดเด่นคือ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวย รอบข้างเป็นทิวเขา น้ำใส และใกล้ชิดธรรมชาิติ พร้อมด้วยแพร้านอาหารให้เลือกนั่งหลายร้าน
การเดินทาง อ่างบ้านน่านมั่นคง อยู่ห่างจากสี่แยกหลักอ.สันติสุข มาทางบ้านน้ำยาว อ.ปัว เพียง 3 กม. จากนั้น เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านน่านมั่นคง

น้ำตกตาดหลวง อ.ปัว,อ.สันติสุข จ.น่าน

่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กับวัดโปร่งคำ วัดโป่งคำ  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๐  บ้านโป่งคำ  ตำบลดู่พงษ์  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน 
ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  โดยวัดโป่งคำแห่งนี้  สันณิฐานว่า  ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๔๑  ซึ่งการก่อสร้างวัดโป่งคำเป็นธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชนล้านนา  ที่ปรากฏว่า“  มีแม่น้ำที่ไหน  มีคนที่นั้น  มีคนที่ไหน  มีชุมชนที่นั้น  มีชุมชนที่ไหน  มีวัดที่นั้น”
การก่อสร้างวัดโป่งคำก็เฉกเช่นกัน  กล่าวคือ  เมื่อมีผู้คนได้มาร่วมกันจัดตั้งเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้าน  โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านโป่งคำ”  เมื่อประมาณพุทธศักราช  ๒๔๔๐  ต่อมาชุมชนบ้านโป่งคำต้องการมีวัดเป็นของตนเอง  เพื่อให้เป็นที่ทำบุญ  จัดกิจกรรมนันทนาการของชุมชน  จึงมีการจัดตั้งวัดขึ้น  โดยให้ชื่อวัดและชื่อหมู่บ้านเป็นเดียวกัน  คือ  “ วัดโป่งคำ”
นอกจากนี้วัดโป่งคำก็ยังมีปูชนียวัตถุ  คือ  พระประธานในพระวิหาร  เป็นพระพุทธรูปแบบปูนปั้น (สันณิฐานว่าเป็นฝีมือสกุลช่างชาวบ้าน) สร้างประมาณเมื่อ  พุทธศักราช  ๒๔๖๐  และยังมีพระพุทธรูปต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันวัดโป่งคำ  ภายใต้การปกครองและการบริหารของท่านพระครูสุจิณนันทกิจ ( พระอาจารย์สมคิด  จรณธมฺโม ) ได้เปิดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความกินดีอยู่ดีและสามารถมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนได้  โดยพระอาจารย์สมคิด  จรณธมฺโม  ได้มองเห็นปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้น  และพยายามให้คำแนะนำ  ช่วยเหลือ  และแสวงหาทางออกให้กับชุมชน  จึงมีการจัดตั้ง “ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนบ้านโป่งคำ”  โดยเอาวัดโป่งคำแห่งนี้เป็นเวทีที่แสดงออกและเวทีประชาคมของชุมชน  โดยมีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ  เพื่อแสวงหาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน  เพื่อพัฒนาให้เห็นศักยภาพของชุมชน เช่น กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติ,กลุ่มเพาะเห็ด, กลุ่มผู้สูงอายุ  รวมกลุ่มเป็นกลุ่มตีเหล็ก, กลุ่มจักสาน,กลุ่มเกษตรอินทรีย์,กลุ่มเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโป่งคำ, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนา,กลุ่มเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โดยชุมชนบ้านโป่งคำ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อมาต่อยอดทางความคิดและพัฒนาศักยภาพของชุมชน  ทั่งนี้ชุมชนบ้านโป่งคำ  ได้น้อมรับพระราชดำรัส  เรื่อง “ทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  มาปฏิบัติภายในชุมชน  เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง  พอดี  พอกิน  และพอใจ  ในวิถีชีวิตแบบชุมชนพอเพียง  โดยชุมชนโป่งคำได้รับโครงการพัฒนา  คือโครงการขยายผล  โครงการหลวงโป่งคำ  ทั่งนี้ชุมชนวัดโป่งคำก็ได้เปิดศูนย์การศึกษา  เรียกว่า  “ มหาวิทยาลัยชีวิต” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนเขตอำเภอสันติสุข  ให้เป็นแกนนำในการขยายเขตพัฒนาต่อไป

น้ำตกตาดหลวง (ทุ่งเฮ้า) เป็นน้ำำตกที่อาจไม่ได้อยู่ในอำเถอสันติสุข แต่ไม่ห่างจาก อำเภอสันติสุขมากเท่าไหร่ เดินทางประมาณสิบกว่ากิโลเท่านั้น
บ้าน ทุ่งเฮ้า อ.ปัว และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาพลวง ลักษณะน้ำตกเป็นสายน้ำไหลผ่านโขดหินเป็นชั้นๆลดหลั่นกันลงมา บางชั้นเป็นแอ่งสามารถลงเล่นน้ำได้ บางชั้นก็เป็นโขดหินสูง น้ำตกตาดหลวงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภุคา ลักษณะน้ำตกไหลผ่านโขดชั้นหิน ลดหลั่น กันลงมาในฤดูฝนจะมีน้ำมากกว่าฤดุอื่นๆ มีห้องน้ำ ห้องสุขาบริการอยู่ด้านนอกก่อนเข้าน้ำตก
การเดินทาง: เดินทางจากสันติสุขสู่ทุ่งเฮ้า ทางสันติสุข เลี้ยวขวาเข้าน้ำยาว ตรงสู่ทางเข้าน้ำตกขวามือตรงโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า หรือ เดิน ทางจาก อ.ท่าวังผามุ่งหน้า ตะวันตกเฉียงใต้ ไปยัง 1082 1.4 กม. บริเวณเกาะกลาง เบี่ยงซ้ายเล็กน้อยที่ 1082 1.5 กม. เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน 1082 0.5 กม. เลี้ยวซ้าย เพื่อวิ่งบน 1082 0.4 กม. เลี้ยวขวา ที่ 1148 2.1 กม. เลี้ยวขวา ที่ 1080 1.9 กม. เลี้ยวซ้าย ที่ 1170 14.5 กม. เลี้ยวขวา ที่ 1081 6.8 กม. บริเวณ ก.ม. ที่ 11ทางซ้าย เดินทางตามถนนลูกรังเข้าไปถึงน้ำตก ระยะทาง2 ก.ม

ท่องเที่ยวศึกษาธรรมอารามเวฬุวัน ตั้งอยู่ยอดดอยอยู่บ้านศรีนาม่าน ที่ตั้งของอารามแห่งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอสันติสุขโดยรอบ อารามเวฬุวันมีพระธาตุเวฬุวันให้สักการะอีกด้วย อารามเวฬุวันกำลังพัฒนาให้ภูมิทัศน์น่าอยู่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมของบุคคลทั่วไปที่สนใจ และกำลังจะสร้างห้องสมุดเพื่อศึกษาธรรมะแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย
การเดินทาง : อารามเวฬุวัน ตั้งอยู่บ้านศรีนาม่าน อำเภอสันติสุุข จังหวัดน่าน เล้นทางสันติสุข - หลักลาย ห่างจากตัวอำเภอ 3 กิโลเมตร

แผนที่ท่องเที่ยวอ.สันติสุข จ.น่าน
รู้จักน่านสักนิด...ก่อนมาเยือนน่าน..Let's go to Nan
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน  เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็น จังหวัดน่าน
• น่าน ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน เดินทางแอ่วน่าน • อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา
• น่าน ประวัติศาตร์จังหวัดน่าน ประวัติศาสตร์น่านอันยาวไกล • อุทยานแห่งชาติ นันทบุร
• ท่องเที่ยว อำเภอเมือง ภูเพียง • อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน
• ท่องเที่ยว ท่าวังผา : ปัว • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน
• ท่องเที่ยว ทุ่งช้าง : เชียงกลาง : เฉลิมพระเีกียรติ • อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน
• ท่องเที่ยว สองแคว : บ้านหลวง : บ่อเกลือ • อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว
• ท่องเที่ยว สันติสุข : แม่จริม • อุทยานแห่งชาติ แม่จริม ล่องแก่งน้ำว้า
• ท่องเที่ยว เวียงสา : นาน้อย : นาหมื่น • วนอุทยาน ผาตูบ
• ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ : ประตูสู่หลวงพระบาง • โปรแกรมทัวร์น่าน - หลวงพระบาง
• โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกสต์เฮาส์ จังหวัดน่าน • แผนที่น่าน : แผนที่เมืองน่าน
• ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดน่าน • กาแฟน่าน ร้านกาแฟน่าน
• ช้อปปิ้ง ของฝาก โอทอป จังหวัดน่าน • รถเช่าน่าน : รวมรถเช่าน่าน รถเก๋ง รถตู้ รถบัสให้เช่าน่าน
• เทศกาลและงานประเพณีน่าน • สปาน่าน นวดแผนไทยน่าน
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..