ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ลานนาทัวร์ริ่ง Lannatouring
ลานนาทัวร์ริ่ง
115 หมู่ 5 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55000
โทร. 086 345 3730 , 087 579 3337 Line : 083 761 7040 email : lannatouring@hotmail.com